Sayı: 106 Yaz 2023
Editörden
Fatmanur Altun
The Organisation of Turkic States’ Digital Communication and Digital Diplomacy Perspective


Erkin Ekrem
Nomgon Yazıtı'ndaki Kutlug Kagan’ın Kimliği Meselesi


Emin Hüseyin Çetenak, Özkan Haykır & Özlem Öztürk Çetenak
Does Financial Development Enhance Economic Growth? The Case of Turkic Countries


Ebubekir Güngör
Türkistan Askerî Valiliğinin Kurulması ve Sınırlarının Belirlenmesi (Yedi Adet Harita ile Birlikte)


Handan Karakaş Demir
Challenging the Islamic City Paradigm: A Trial for Ottoman Urban Spaces through the Lens of Collective Action Theory


Cevat Özyurt
Aytmatov’un Eserlerinde Sovyet Çalışma Hayatı ve Emekçi İlişkileri


Selim Tezcan
Arapça ve İbranice Filistin Basınından Örneklerde Türk Millî Mücadelesi, 1919-1922


Tunahan Eren Arslan
Yayın Değerlendirme / Book Reviews: Doğu’dan Batı’ya Masalın Serüveni: Dünya Masalları (2 cilt). Ed. Prof. Dr. Fatma Ahsen Turan, Prof. Dr. Habibe Yazıcı Ersoy ve Doç. Dr. Şengül Demirel, Nobel Kültür Yayınları, 2022.