Türk Devletleri Teşkilatının Dijital İletişim ve Dijital Diplomasi Perspektifi


The Organisation of Turkic States’ Digital Communication and Digital Diplomacy Perspective


Fatmanur Altun


ÖZET
Dijitalleşmenin etkisiyle kamuoyları arasındaki diyalog dijital diplomasiyle kurulmakta ve sürdürülmektedir. Kamu diplomasisi faaliyetlerinin bir alt başlığı olan dijital diplomasi, Türk Devletleri Teşkilatı açısından ortak bir iletişim platformu ve çağımızın küresel güvenlik tehdidi olan dezenformasyonla mücadelede mutlak bir koordinasyon mekanizması sunmaktadır. Makale, dijital iletişimdeki değişim, dönüşüm ve bu değişimlerin Türk Devletleri Teşkilatına yansımalarını ele almaktadır. Makalede örnek olay incelemesi olarak Türk Devletleri Teşkilatının dijital iletişim ve dijital diplomasi faaliyetleri irdelenmekte ve Teşkilatın kendisini doğru şekilde anlatmasında dijital mecraların etkin kullanımının rolü tartışılmaktadır. Çalışmada metodolojik açıdan Türk Devletleri Teşkilatında yer alan siyasal aktörlerin dijital iletişim faaliyetleri ve sosyal medya kullanımları üzerine betimsel analiz gerçekleştirilmiştir. Teşkilatın dijital mecradaki faaliyetleri araştırmanın sınırlılıklarını oluşturmaktadır. Çalışma Teşkilatın dijital iletişim stratejisini konu edinmesi açısından ilk olma özelliğini taşımaktadır. Netice itibarıyla Türk Devletleri Teşkilatının kurumsal düzeyde dijital imaj ve itibar yönetimi ekseninde ve dijital diplomasi ile ortak iletişim platformunu güçlendirerek dezenformatif içeriklerle mücadele etmesi gerektiği söylenebilir.


ABSTRACT
As a result of digitalisation, digital diplomacy is employed to establish and maintain dialogue between publics. Digital diplomacy, a sub-heading of public diplomacy activities, offers a common communication platform for the Organisation of Turkic States and an absolute coordination mechanism in the fight against disinformation, the global security threat of our time. The article discusses the changes and transformations in digital communication and their reflections on the Organisation of Turkic States. The article examines the Organisation of Turkic States’ digital communication and digital diplomacy activities as a case study and discusses the role of the effective use of digital media in the Organisation’s ability to explain itself in the right way. This study provides a descriptive analysis of the digital communication activities and use of social media by political actors in the Organisation of Turkic States. The limitations of the research are the organisation’s digital media activities. The study is the first of its kind to examine the Organisation’s digital communication strategy. In conclusion, the Organisation of Turkic States should combat disinformative content by enhancing its common communication platform with digital diplomacy along the axis of digital image and reputation management at the institutional level.


ANAHTAR KELİMELER: Türk Devletleri Teşkilatı, dijital iletişim, dijital diplomasi, dezenformasyon, stratejik iletişim.


KEYWORDS: Organisation of Turkic States, digital communication, digital diplomacy, disinformation, strategic communication.


DOI :  [PDF]