Aydın-Karpuzlu Yöresinde Nişan Çiçeği Geleneği ve İşlevsel Yapısı


The Engagement Flower Tradition in Karpuzlu County of Aydın and its Functional Structure


F. Gülay MİRZAOĞLU
[PDF]