Ergenler İçin Benlik Algısı Profili’nin Faktör Yapısının Yeniden Değerlendirilmesi


A Re-Evaluation of the Factor Structure of The Self-Perception Profile for Adolescents


Güçlü Şekercioğlu & Cem Oktay Güzeller
[PDF]