Sayı: 4 Kış 1997


Cemâl Kurnaz & Mustafa TATCI
AHMED-I YESEVÎ HAKKINDA BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ


Türkan EFENDİYEVA
AZERBAYCAN FÎLOLOGÎSİNDE ÜSLUBİYAT PROBLEMLERİ


Amangül DURDIYEVA
TÜRKÇE KONUŞAN HALKLARIN FOLKLORUNDAKİ BENZERLİKLER


Tahsin AKTAŞ & Dincay KÖKSAL
TİYATRO ESERLERİNİN ÇEVİRİSİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ


Ahmet KARTAL
KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA 'LÂLE'


Muharrem CAFEROV (Azeri TürkcesindenAktaran: Aysun SUNGURHAN)
MUHABBET DESTANLARINDA YARDIMCI KARAKTERLER


Hülya ARGUNŞAH
CEZMİ ROMANI VE ÂDİL SULTAN DESTANI


Banu MUHYAEVA
TÜRK EDEBİYAT TARİHİNİN ORTAK MESELELERİ


Mehmet KOCAOĞLU
KAVALALI MEHMET ALİ PAŞA İSYANI (1831-1841) VE SONUÇLARI


Yavuz GÜRLER
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU'DAKİ ESKİ TÜRK YERLEŞİM BÖLGELERİ VE ADLARI HAKKINDA


İlhami DURMUŞ
SAKA-PERS MÜCADELESİ


Tamara KABILBEKOVA
KIRGIZ HALKININ ORTAYA ÇIKIŞI


Yakup DELİÖMEROĞLU
ÇUVAŞ TARİHİ'NDE UFUK TURU


Nurgul MOLDOLIYEVA, Arslan KÜÇÜKYILDIZ & Tuğba EKİCİ
TÖREKUL AYTMATOV


B.D. ABDIRRAHMANOV (Kırgız Türkçesinden Aktaranlar Nurgül MOLDOLİYEVA)
ÇÖN TAŞ


Diana NIKOGLA
GAGAUZLARIN GELENEKSEL DÜĞÜN YEMEKLERİ


AJN.BAGIROV (Azeri Türkçesinden Aktaran: Lütfîye VELİBEYLİ)
NAHÇIVAN'DA ÇOCUKLARA AD VERME ADETLERİ


Timur SİLİ
ATAYURTTAN ANAYURDA DEVE FOLKLORU


Flora Davut Kızı MUSTAFAYEVA (Azeri Türkçesinden Aktaran: Batır KUDAYGULUEV)
"KİTAB-I DEDE KORKUT" DESTANININ ALMANCAYA YENİ TERCÜMESİ


Ebulfeyz Kulu AMANOĞLU (Azeri Türkçesinden Aktaran: Mustafa KALKAN)
ALTUN YARUK


Murat Sadullah ÇEBİ
SEBİLÜRREŞAT TÜRKİYE'DE İSLAMCI MUHALEFETİN SÖZCÜLÜĞÜNÜ YAPMIŞ BİR DERGİ


İrfan ÇAĞLAR
TÜRK CUMHURİYETLERİNDEKİ İŞLETMELERİN YÖNETİM SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE TÜRKİYE'NİN YERİ VE KATKISI NELER OLABİLİR?


A. AKBASOVA (Kazak Türkçesinden Aktaran Ergali ESBOSINOV)
Kazakistan: EKOLOJİK FELAKET EVİMİZDE


Cengiz ALYILMAZ
BABEK OSMANOĞLU KURBANOV


İbrahim DİLEK
SAZON SAYMOVİÇ SURAZAKOV (1925-1980)


Akif İMANLI
Bir Hoca: YAVUZ İ. AHUNDLU


Nurullah AHMEDOV
TÜRK HALK EDEBİYATINDA ALİŞİR NEVAİ'NİN BETİMLEMESİ


Fatma BOZKURT ÖZKAN
ŞEHRİYAR ve "SEHENDİM " ŞİİRİ


Baba SARIYEV (Türkmen Türkçesinden Aktaran: Bat R KUDAYGULUEV)
M. SEYİDOV'UN ŞİİRLERİNDE SANAT KONUSU


Elibeyi MAKSUDOV (Azeri Türkçesinden Aktaran: Zülfîye VELİBEYLİ)
ANA DİLİ DERSLERİNDE DİLLERARASI İLİŞKİDEN YARARLANILMASI


Hayriye SÜLEYMANOGLU
TÜRK-BULGAR DİL İLİŞKİLERİNE TOPLU BİR BAKIŞ


Behlül ABDULLAH (Azeri Türkçesinden Aktaran: Yeliz HATUNOĞLU)
BAYATILARDA AT TİPLEMESİ (Temâs )


Rahmankul BERDİBAY (Kazak Türkçesinden Aktaran: Salih KIZILTAN)
İKİYE BÖLÜNEN ULUS