"KİTAB-I DEDE KORKUT" DESTANININ ALMANCAYA YENİ TERCÜMESİ


"KİTAB-I DEDE KORKUT" DESTANININ ALMANCAYA YENİ TERCÜMESİ


Flora Davut Kızı MUSTAFAYEVA (Azeri Türkçesinden Aktaran: Batır KUDAYGULUEV)
[PDF]