Sayı: 89 Bahar 2019
Editörden
İsmail Köse
I. Dünya Savaşı’nın İlk Gizli Anlaşması: İstanbul ve Boğazlar’ın Rus Çarlığı’na Bırakılması (Mart-Nisan 1915)
DOİ : 10.12995/bilig.8901
Efe Baştürk
Deli Dumrul Mitosu Bağlamında Türk-İslam Özneliğinin Psiko-Mitolojik Çözümlenmesi
DOİ : 10.12995/bilig.8902
Gulnura Dzhumalieva & Aida Kasieva
Socio-Cultural Analysis of the Script "Kyrgyz Wedding"
DOİ : 10.12995/bilig.8903
Ünsal Umdu Topsakal & İlyas Topsakal
Fenomenolojik Bir Çalışma: Türk Kültüründeki Kurt Kültü Üzerine Öğrenci Düşünceleri
DOİ : 10.12995/bilig.8904
Sema Ay
Removal of Iran Sanctions: Is It Opportunity or Threat for Turkey?
DOİ : 10.12995/bilig.8905
Oğuz Bilge Güngördü
Türk Romanında II. Dünya Savaşı Dönemi Almanya’sı İmgesi
DOİ : 10.12995/bilig.8906
Ahmet Şimşek & Ee Young Cou
Güney Kore Tarih Ders Kitaplarında Türk ve Osmanlı Algıları
DOİ : 10.12995/bilig.8907
Bahar Özsoy
Türk Cumhuriyetlerinde Kadın Sorunsalı: Uluslararası Raporlar Işığında Türk Cumhuriyetlerinde Kadınların Mevcut Durumu
DOİ : 10.12995/bilig.8908
Zhakhangir Nurmatov
Rus Oryantalist Klimoviç’in Kur’an Çerçevesindeki Çalışmaları
DOİ : 10.12995/bilig.8909
Muzaffer Başkaya
Arşiv Belgelerine Göre Cumhuriyetin İlk Yıllarında Doğu Türkistan’ın Genel Durumu ve Türkiye ile Kültürel Münasebetler
DOİ : 10.12995/bilig.8910
Abzal Dosbolov
Yayın Değerlendirme / Book Reviews:Ayşe Çolpan Yaldız ve Murat Yılmaz (ed.) (2018). Bağımsızlıklarının Yirmi Yedinci Yılında Türk Cumhuriyetleri. Ankara: Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı Yay.
Abdulhakim MEHMET
Liu Zhao (2019) ve Çağdaş Bir Türkçe Dilbilgisi: Tuerqiyu Yufa.Beijing: The Commercial Press.