Danışma Kurulu


Prof. Dr. Abdıldacan AKMATALİYEV • Millî Bilimler Akademisi /Kırgızistan

Prof.Dr. Ramiz ASKER • Bakü Devlet Üniversitesi/Azerbaycan

Prof.Dr. Viktor BUTANAYEV • Hakas Katanov Devlet Üniversitesi/Rusya Federasyonu

Prof.Dr. Nurettin DEMİR • Hacettepe Üniversitesi/Türkiye

Prof. Dr. Edward FOSTER • TALISMAN/ ABD

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN • Ege Üniversitesi / Türkiye

Prof. Dr. Osman HORATA • Hacettepe Üniversitesi / Türkiye

Prof. Dr. Lars JOHANSON • Mainz Üniversitesi / Almanya 

Prof.Dr. Mustafa S. KAÇALİN • Marmara Üniversitesi / Türkiye

Prof.Dr. M. Akif KİREÇCİ • Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi / Türkiye

Prof. Dr. Rafael MUHAMMEDİNOV • Bilimler Akademisi / Rusya Federasyonu

Prof. Dr. Mahir NAKİP • Çankaya Üniversitesi / Türkiye

Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ • Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi / Türkiye

Prof. Dr. Mehmet ÖZ • Hacettepe Üniversitesi / Türkiye

Prof. Dr. Ali Yaşar SARIBAY • Uludağ Üniversitesi / Türkiye

Prof. Dr. Cengiz TOMAR • Ahmet Yesevi Üniversitesi / Kazakistan

Prof. Dr. Refik TURAN • Gazi Üniversitesi / Türkiye

Prof. Dr. Musa YILDIZ • Gazi Üniversitesi / Türkiye