Hakkımızda


bilig, Ahmet Yesevi Üniversitesi bünyesinde 1996 Şubatında bir bilim-kültür dergisi olarak yayımlanmaya başlanmıştır. Dili, Türkiye Türkçesi ve İngilizcedir. Yazıların Türkçe, İngilizce ve Rusça özetleri verilmektedir. Kış/Ocak, Bahar/Nisan, Yaz/Temmuz ve Güz/Ekim olmak üzere yılda dört sayı yayımlanmaktadır.

İlk altı sayı avukat Himmet Kayhan ve rahmetli Prof. Dr. Şerif Aktaş’ın editörlüğünde hazırlanmıştır. Yedinci sayıdan itibaren rahmetli Prof. Dr. Mümin Köksoy'un editörlüğünde akademik bir dergiye dönüştürülmüştür. Daha sonra sırasıyla Prof. Dr. Mustafa İsen (25. sayıya kadar), Prof. Dr. Osman Horata (25-39 sayılar), Prof. Mehmet Öz (40. sayı), Prof.Dr. Nurettin Demir (41-74 sayılar) bilig’in editörlüğünü yapmıştır. 75. sayıdan itibaren editörlük görevini Prof. Dr. Fırat Purtaş üstlenmiştir. Derginin yayın kurulu üyeleri yayın için sunulan yazıların yoğunlaştığı alanlar ve derginin öncelikli ilgi alanları göz önünde bulundurularak belirlenmektedir.

Türkiye’de sosyal bilimler dergiciliğinde kurumsallaşmak ve süreklilik, en önemli sorunların başında gelse de bilig, yayın kurulu ve editörlük görevlerindeki değişikliklere rağmen, nitelikli makalelerle zamanında yayımlanma politikasını bugüne kadar sürdürmüştür. Görev değişiklikleri sağlıklı işlemiş, ayrılanlar tecrübelerini sonrakilere aktarmıştır. Bunun sonucu olarak bilig süreklilik ve nitelik sorunuyla karşılaşmamıştır.

Bir sosyal bilimler dergisinin uluslararası niteliklere sahip hakemli, ciddi, saygın bir bilimsel yayın organı olması önemli bir başarıdır; ancak bu, uluslararası bir dergi kimliğini kazanabilmesi için yeterli değildir. Derginin yurt dışından yazı almasına, okuyucunun ilgisine, yurt içinden ve dışından saygın indekslerce taranmasına, ilgili bilim adamlarınca ulaşılır olmasına ihtiyaç vardır. bilig’in bu hususlarda da sorunu yoktur. Yurt içinden ve yurt dışından yazı akışı sürmektedir, basılı ve online olarak ulaşılır durumdadır. Türkiye kaynaklı akademik süreli yayınlar arasında sosyal bilimler alanında güvenilirliği ve saygınlığı en yüksek dergilerden biridir.

Hem Türk dünyasında sosyal bilimler alanında üretilen hem de Türk dünyasını konu alan yazıların yayımlandığı bilig’in amacı, yayın ilkelerinde şöyle tanımlanmaktadır: “bilig, Türk dünyasının kültürel zenginliklerini, tarihî ve güncel gerçeklerini bilimsel ölçüler içerisinde ortaya koymak; Türk dünyasıyla ilgili olarak, uluslararası düzeyde yapılan bilimsel çalışmaları kamuoyuna duyurmak amacıyla yayımlanmaktadır.” Ayrıca yine yayın ilkelerinde, “bilig’de, sosyal bilimler alanında, Türk Dünyasının tarihî ve güncel problemlerini bilimsel bir bakış açısıyla ele alan, bu konuda çözüm önerileri getiren yazılara yer verilir.” denilmektedir. Ayrıca gönderilecek yazılarda “alanında bir boşluğu dolduracak özgün bir makale olma veya daha önce yayımlanmış çalışmaları değerlendiren, bu konuda yeni ve dikkate değer görüşler ortaya koyan bir inceleme olma şartı”nın arandığı belirtilmekte ve “Türk dünyasıyla ilgili yazar ve yapıtları tanıtan, yeni etkinlikleri duyuran yazılara da yer verilir” denilmektedir. Burada “Türk dünyası” sözlerinin Türk dünyasını ilgilendiren sosyal bilimler yazıları veya Türk dünyasında üretilen sosyal bilimler yazıları biçiminde iki türlü anlaşılabileceği göz ardı edilmemelidir. Yayımlanmış yazılara bakılacak olursa iki yorum arasında keskin bir çizgi çekmenin güç olduğu görülür. Ancak son yıllarda yazı artışındaki yoğunluk nedeniyle Türk dünyasında üretilen sosyal bilimler yazılarından çok Türk dünyasını konu alan sosyal bilimler yazılarına ağırlık verilmektedir.

bilig'in bugünlere gelmesinde, onun gerekliliğine inanan üniversite idaresi, dergiye yazı gönderen yazarlar ve sahip çıkan okuyucular, yazıların daha nitelikli olması için deneyimlerini paylaşan hakemler, idari ve akademik işlerde sorumluluk alanların katkısı vardır. Bu katkı sürdüğü müddetçe nitelikli ve saygın bir dergi olmaya devam edecektir.

Sahibi
Ahmet Yesevi Üniversitesi Adına
Mütevelli Heyet Başkanı
Prof. Dr. Musa YILDIZ

Yayın Yönetmeni
Prof. Dr. Fırat PURTAŞ

Yayın Kurulu
Prof. Dr. Nâzım Hikmet POLAT
Prof. Dr. Yunus KOÇ
Prof. Dr. Ali Ekber ŞAHİN
Prof. Dr. Tuba DURMUŞ
Dr. Murat YILMAZ

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Emine Sıdıka TOPTAŞ

Teknik Redaksiyon
Prof. Dr. Tuba DURMUŞ

Özetlerin İngilizcesi
Ebru SEVEN

Özetlerin Rusçası
Liliya SATTAROVA


Yönetim Merkezi
Şehit H. Temel Kuğuoğlu Cad. Nu: 30
06490 Bahçelievler / ANKARA
Tel : (0 312) 216 06 00
Faks : (0 312) 216 06 09
e-posta: bilig@yesevi.edu.tr