Sayı: 1 Bahar 1996
Cemal Kurnaz & Mustafa Tatçı
İSTANBUL'DA BUHARALI BİR NAKŞİ ŞEYHİ: SEYYİD EMİR BUHARİ VE TÜRKÇE ŞİİRLERİ
Hasan KOKSAL
TÜRK DÜĞÜNLERİNDE "SAÇI" GELENEĞİ, BUNA BAĞLI RİTLERPRATİKLER
Zeyneş İSMAİL
KAZAKLARDA AİLE YAPISI
Timur SİLİ
BİR ORTA ASYA GELENEĞİ KOÇ-KOYUN HEYKEL MEZARTAŞLARI
Ali Abbas ÇINAR
ORTA ASYA TÜRK KÜLTÜRÜNDE İŞANLIK GELENEĞİ
İbrahim DİLEK
ALTAY TÜRKLERİNDE ÇOCUĞUN DOĞMASI VE DOĞUM GÜNÜ KUTLAMALARINA DAİR BAZI İNANIŞLAR
Rahmankul BERBİBAY (Çev. Güljanat KURMANGALİEVA - Hilâl Oytun ARSLAN)
EBEDİ YAŞAYACAK MİRASLAR
Mehmet ÖNAL
TAHKİYELİ ESERLERİ TAHLİL PLÂNI HAKKINDA BİR DENEME
Nezahat ÖZCAN
YAHYA KEMAL BEYATLI'NIN ELÇİLİK YILLARI VE DİĞER RESMİ VAZİFELERİ
Filiz KILIÇ
ÂŞIK ÇELEBİ DİVANINDA ATASÖZÜ VE DEYİMLER
M. Öcal OĞUZ
DEDE KORKUT DESTANLARINDAN “KANLI KOCA OĞLI TURALI BOYI”NIN TAHLİLİ
Mustafa İSEN
ORTA ASYA TÜRK EDEBİ DİLİNİN ANADOLU TÜRK EDEBİ DİLİNE ETKİSİ VE AHMET YESEVİ
Rıdvan CANIM
PİR-İ TÜRKİSTAN HOCA AHMED YESEVÎ'DE TASAVVUF DÜŞÜNCESİ
Amangül DURDIYEVA
TÜRKMEN MONCUGATTILARI
Nihat BOYDAŞ
SENİN YAZIN BENİMKİNDEN GÜZEL Mİ?
Mehmet DEMİRCİ
YESEVİ TÜRBESİ VE YAZILARI
Şeref ATEŞ
HESSE'NİN MASALLARI: MOTİFLER OTOBİYOGRAFİK UNSURLAR
Fatma Özkan
NEVAYİ ESERLERİ İÇİN YAZILMIŞ BİR LÜGAT: DER BEYĀN-l ISTILĀHĀT-I EMLAHU'ŞUCARĀ MEVLĀNĀ NEVĀYİ
İsa Özkan
TÜRK BOYLARININ FOLKLORUYLA İLGİLİ TÜRKİYE'DE YAPILAN ÇALIŞMALAR ÜZERİNE
Ayşe ÖZTEKİN
YÖNETİM VE LİDERLİK
Yalçın ÖZKAN
KARAR DESTEK SİSTEMLERİNİN MAKRO DÜZEYDE UYGULANMASI: HÜKÜMETİN EKONOMİ KARARLARINA YÖNELİK BİR SİSTEM ÖNERİSİ
Orhan GÖKÇE
KAMUOYU VE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI
Adem UZUN
TÜRK DEVLET VE TOPLULUKLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ
Altay Suroy RECEPOĞLU
PRİZREN VE TÜRK DÜNYASI
Ahmet KOCAOĞLU
ORTADOĞU'DA SU SORUNLARI VE TÜRKİYE'NİN İKİLEMLERİ
Oya Akgönenç Mughisuddin
BOSNA-HERSEK'TE GÜVENİLMEZ BARIŞ VE DAYTON ANLAŞMASI SONRASI Gerçek Barış Süreci mi, Geçici bir Ateşkes mi?
Osman Demir
MARKSİZMİN ARDINDAN
Abdülkadir BAHARÇİÇEK
YENİ DÜNYA DÜZENİ: BARIŞ VE İŞBİRLİĞİ Mİ, ÇATIŞMA VE DÜZENSİZLİK Mİ?
Köprülüzade M.FUAD
TÜRK — MOĞOL ŞAMANİZMİNİN TASAVVUFÎ İSLÂM TARİKATLARI ÜZERİNDEKİ TESİRİ