Sayı: 12 Kış 2000
Mustafa BALCI
"AÇMAK VE AÇILMAK" ÜZERİNE
Vugar SULTANZADE
TWO TYPES OF MODALITY AND THEIR EXPRESSION IN AZERBAIJANI
Amangül DURDIYEVA
ARZU İLE KAMBER DESTANININ VARYANTLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
Aysun EYDURAN
BİYOGRAFİ KAYNAKLARINDA ŞEHİR, KÜLTÜR İLİŞKİSİ VE BUNUN KINALIZADE HASAN ÇELEBİ TEZKİRESİ'NDE GÖRÜNÜŞÜ
Gülin Öğüt EKER
KARAKEÇİLİ AŞİRETİNDE ESKİ TÜRK İNANÇLARININ İZLERİ
Şinasi GÜNDÜZ
KADİM ORTADOĞU'DAN ORTA ASYA'YA NEVRUZ