Sayı: 50 Yaz'09
Nazmiye Çelebi
Yayın Değerlendirme / Book Reviews Johanson L., Çeviren Nurettin Demir, Türkçe Dil İlişkilerinde Yapısal Etkenler, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2007
Alpaslan Demir
16. Yüzyılın İlk Yarısında Diyarbakır Şehir Demografisine Göçlerin Etkisi
Mehmet Gürbüz & Murat Karabulut
SSCB’nin Dağılmasıyla Bağımsızlığına Kavuşan Ülkelerde Sosyo-Ekonomik Benzerlik Analizi
Meryem Hakim
Kazakistan’daki Tarih Anlayışı ve Uluslararası Boyutları
Ferhat Karabulut
İktidar ve Meşrulaştırma Mücadelesinin Odağı Orta Asya: Sovyetlerin Dil ve Eğitim Politikaları
Ercan KARAKOÇ
Atatürk’ün Hatay Davası
Ramazan Korkmaz
Metaforik Dönüştürme Biçimleri ve Efendi-Köle Diyalektiği Bakımından Beyaz Kale
Mustafa Sözen
Doğu Anlatı Gelenekleri ve Türk Sinemasının Aidiyeti
Esra Mankan
Ücretin İşyerindeki Yıldırma Olgusu Üzerindeki Etkisi Şermin Şenturan
Hacer Tokyürek
Eski Uygur Türkçesinde “Ölüm” Kavramı ile İlgili İfadeler
Metin Toprak, Nasuh Uslu & Judd Daniel King
Transformation of Turkish Politics: Socio-Political, Economic and Ethnic Peculiarities
Saniye Çancı
Yayın Değerlendirme / Review The Role of Women in the Altaic World. Ed. Veronika Veit. Wiesbaden: Harrasowitz Verlag, 2007. 335 pages.
Müjde Koca-Atabey
The Annan Plan for Cyprus as a Prisoner’s Dilemma Game