Sayı: 51 Güz'09
Gülhan Atnur
Abdullah Tukay’ın Şiirlerinde Efsane ve Masal Unsurları
Serkan Şen
Yayın Değerlendirme / Review Ceval Kaya, Uygur Harfli Rızvan Şah ile Ruh-Afza Hikâyesi: Giriş, Tıpkıbasım, Çeviri, Notlar ve Dizinler, Ankara: Türk Dil Kurumu Yay., 2008, 216 s.
Mehmet Aydın
Yayın Değerlendirme / Review Aslan-Demir, Sema (2008). Türkçede İsteme Kipliği Semantik-Pragmatik Bir İnceleme. Ankara: Grafiker Yay. 200 s.
Özlem Uzundemir
Resim ve Edebiyat İlişkisinde Kadın İmgesi: Percy Bysshe Shelley’nin Şiirinde Medusa, Nazım Hikmet’te Jokond
Fahri Türk
Azerbaycan ve Orta Asya’da Değişim Sürecinde Ortaya Çıkan Turancı Siyasi Hareketler (1989-2007)
Osman Özkul & Hüseyin Vermez
Dağlık Karabağ Göçmenlerinin Sosyo-Ekonomik Sorunları
M. Sacit Pekak
Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Gayrımüslim1 Vatandaşların İmar Faaliyetleri ve Mustafapaşa (Sinasos)
Tamara Ölçekçi
Kazak Halkının Kenesarı Kasımoğlu’nun Başkanlığında Ruslara Karşı Verdiği Milli Bağımsızlık Mücadelesi (1837-1847)
Necdet Osam & Ali Sıdkı Ağazade
Kökensel Kimlik Bağlamında Kıbrıslı Türklerin Rumcaya Yönelik Dilsel Tutumları
Nejla Günay
Birinci Dünya Savaşı’nda İtilaf Devletleri’nin Osmanlı Ermenileriyle İlişkileri ve 1914/1915 Zeytun İsyanları
Ömer Düzbakar
Bribery in Islam-Ottoman Penal Codes and Examples From The Bursa Shari’a Court Records of 18th Century
Yasemin Doğaner
The Law on Headdress and Regulations on Dressing in the Turkish Modernization
Asiye Mevhibe Coşar & Çiğdem Usta
Geleneksel Türk Gölge Oyununda Ana Tipler ve Dil Yergisi
Emine Tuğcu
Yayın Değerlendirme / Review İsen, Mustafa (2009). Varayım Gideyim Urumeli’ne: Türk Edebiyatının Balkanlar Boyutu. İstanbul: Kapı Yay., 205 s.