Sayı: 57 Bahar'11
İbrahim Yavuz Yükselsin
Etnomüzikoloji Açısından Ahmed Adnan Saygun
Mehmet Demirtaş
Osmanlıya Gelen Kırım ve Kafkasya Göçmenlerinin Sorunları
İbrahim Dilek
Sovyet Edebiyatı İlkelerinin Modern Altay Edebiyatına Yansımaları: İlk Altay Romanı Arina
Tuba Işınsu Durmuş
“Mısr-ı Hünerde Kendüyi Satmak Gerek Kişi”: Tezkire Önsözleri, Divan Dibaceleri ve Sebeb-i Teliflerde Sanatçı Kendisini Nasıl “Satar”?
Mustafa Kalkan
Türk ve Moğol Kavimleri Arasında Kırgızların Demografik-Etnik Erime Seyirleri
Şahika Karaca
Modernleşme Döneminde Bir Kadın Yazarın Portresi: Emine Semiye Hanım
Umut C. Karadoğan
İşgal Döneminde İstanbul ve Gelibolu’da Bolşevik Aleyhtarı Wrangel Ordusu
Mustafa Koç
Anadolu’da İlk Türkçe Telif Eser
Cem Harun Meydan, H. Nejat Basım & Fatih Çetin
Örgütsel Adalet Algısı ve Örgütsel Bağlılığın Tükenmişlik Üzerine Etkisi: Türk Kamu Sektöründe Bir Araştırma
H. Bahadır Türk
Türkiye’de Ulus-Devlet Formasyonunun Ortaya Çıkış Sürecini Habitus Kavramı Üzerinden Okumak
Seyfi Yıldırım
Atatürk Döneminde Sovyet Tarımını İnceleme: Resmî Geziler ve Bilimsel İşbirliği (1925-1932)
Saniye Çancı Çalışaneller
Doppelgänger in Orhan Pamuk’s The Black Book