Sayı: 62 Yaz'12
Zeki Uyanık
Yayın Değerlendirme / Book Reviews Elise Massicard, Alevi Hareketinin Siyasallaşması, (çeviren: Ali Berktay), İletişim Yayınları, İstanbul 2007, 367 s.
Mustafa Bıyıklı & İbrahim Bakırtaş
Şam İhtisab Vergisi Bağlamında Osmanlı Egemenliğinin Zayıflama Süreci (1829-1831)
Tuba Ünlü Bilgiç & Bestami S. Bilgiç
Kosova Türkleri: ‘Sıradışı’ Bir Türk Diasporası
Mehmet Bulut
Osmanlı Ekonomi Politiği’ne Yeniden Bir Bakış
Nurettin Demir
Türkçede Evidensiyel
Hayri Erten
Neighborhood Consciousness as a Social Control Mechanism According to the Ottoman Judicial Records in the 17th and 18th Centuries (The Case of Konya)
Gürdal Hüdaoğlu
Kıbrıs Çözüme Ne Kadar Yakın? -Kıbrıslı Türkler Açısından Bir Değerlendirme-
F. Gülay Mirzaoğlu
Türk Halk Türkülerinde Değirmen Motifi ve Değirmenci Türküleri
Ainur Nogayeva
ABD, Rusya ve Çin’in Nüfuz Mücadelesinde Orta Asya: Araçlar ve Süreçler
Ertuğrul Tarcan, Ergin Sait Varol, Kemal Kantarcı & Talat Fırlar
A Study on Kazakh Academicians’ Information Technology Acceptance
Tülin Acar
Yatılı Bölge İlköğretim Okullarında Öğrenim Gören 8. Sınıf Öğrencilerinin Ortaöğretime Devam Etme Eğilimleri
Süleyman Polat
XVII. Yüzyılda Kütahya ve Çevresinde Yöneten-Yönetilen İlişkisi
Fatih Yıldız & Fikret Çelik
Türk Batıcılığının Milliyetçi-Muhafazakârlık Üzerinden Tenkidi: Erol Güngör Örneği
Umut Al
Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye’nin Yayın ve Atıf Performansı