Editörden


Saygıdeğer okurlar,
 
bilig’in 95. sayısını sizlere ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sayıda edebiyattan felsefeye, tarihten arkeolojiye, iktisattan uluslararası ilişkilere sosyal bilimlerin farklı alanlarında Türk dünyasının birikimini yansıtan 10 özgün makaleyi istifadenize sunmaktayız. Konuların zenginliği yanında yazar çeşitliliği de dikkate alındığında bilig’in Türk dünyası sosyal bilimler dergisi olma iddiasını karşılayan bir yayın olduğu görülmektedir.
 
Bu sayı hazırlanırken, çok sayıda makale yayınlamak yerine az sayıda niteliği yüksek makaleler seçilmesine dikkat edilmiştir. 1996 yılında yayınlanmaya ve 2008 yılından itibaren SSCI’de taranmaya başlayan bilig’in kalitesinin ve etki gücünün daha da artırılması için makalelerde nicelikten çok niteliğe önem verilmektedir. Zira, Türk rönesansının öncülerinden Hoca Ahmet Yesevi’nin adını taşıyan ve Türkiye ile Kazakistan arasındaki dostluğun sembolü olan üniversitemizin kartviziti niteliğindeki dergimizin konumunu yükseltmek bunu zorunlu kılmaktadır.
 
Bildiği üzere Mütevelli Heyet Başkanlığı Ankara’da bulunan Ahmet Yesevi Üniversitesinin ana yerleşkesi Kazakistan’ın Türkistan şehrindedir. Türk dünyasının manevi başkenti ilan edilen Türkistan, 2018 yılında eyalet merkezine dönüştürülmüştür. Hummalı bir şekilde yeni yapıların inşa edildiği, adeta şantiyeye dönüşen Türkistan’da hali hazırda uluslararası havalimanı ve pek çok kültür-sanat kompleksinin açılışı gerçekleştirilmiştir. Kazakistan’ın bağımsızlığını kazanılmasından itibaren Türkistan’ın kalkındırılması ve gelişimine büyük önem veren Türk dünyasının aksakalı Nursultan Nazarbeyev, modern Türkistan’ın da mimarıdır. Nazarbayev’in ifade ettiği gibi, Türkistan’daki yeniden yapılanma sürecinde 1992 yılında Hazret Sultan’ın adını taşıyan Uluslararası Türk-Kazak üniversitesinin kurulması bir dönüm noktası teşkil etmiştir.
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2015 yılında cumhurbaşkanı olarak Kazakistan’a yaptığı ilk ziyarete Türkistan’dan başlamış ve Ahmet Yesevi Üniversitesinin onursal profesörü unvanını almıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Yesevi Üniversitesinde yaptığı konuşmada, üniversitenin hem taşıdığı isim hem de bulunduğu coğrafya nedeniyle herhangi bir yüksek öğretim kurumu olarak kalmaması gerektiğini vurgulamıştır. Bu ideal doğrultusunda Ahmet Yesevi Üniversitesi fiziki alt yapısı, nitelikli ve öncü eğitim kadrosu, mezun öğrencileri, toplumla bütünleşik eğitim programları, dışa açık ve rekabetçi yönetim anlayışıyla Türkistan’ın dönüşümünde lokomotif vazifesi görmüştür.
 
Çeyrek asırı aşan eğitim-öğretim-araştırma faaliyetleriyle Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkistan’daki yeniden yapılanmaya temel teşkil etmiştir. Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek, son üç yılda hızlanan alt yapı ve kalkınma hamlesini göz önünde bulundurarak, üniversitenin önümüzdeki dönemde de üzerine düşen sorumlulukları yerine getireceğini, fiziki ve teknolojik altyapısıyla Kazakistan’ın en modern üniversitesi olma yolunda ilerleyeceğini ifade etmiştir. Sosyal bilimler alanında Türk dünyasının evrensel niteliği engüçlü olan bilimsel platformu niteliğindeki bilig de, Yesevi ailesinin bir üyesi olarak bu kutsal çabalara katkıda bulunmaya devam edecektir.
 
Ahmet Yesevi Üniversitesi ile birlikte Türkistan; Türkistan ile birlikte Ahmet Yesevi Üniversitesi büyümektedir. Yeni sayımızın, bu gelişmelerden heyecan duyan tüm okuyucularımıza ve yazarlarımıza faydalı olmasını temenni eder, saygılar sunarım.
 
Prof. Dr. Fırat Purtaş
Yayın Yönetmeni

Son Sayı (Sayı: 95 Güz 2020)


Fahri Temizyürek & Muhammed Eyyüp Sallabaş
Türk Dünyasından Gelen Öğrencilerin Türkiye Türkçesi Metinlere Yönelik Tutumları

Kemal Şamlıoğlu
A Comparative Essay on the Perception of State in Turkish Thought: Namık Kemal and Ibn Haldun.

İbrahim Dilek
Kült Kavramı ve Söz Kültü

Zhakypbek Altayev, Aliya Massalimova, Assyl Tuleubekov & Aizhan Doskozhanova
Essence and Typology of Intellect in al-Farabi’s Epistemology

Nurullah Sat
Abdürreşid İbrahim ve Musa Carullah’ın Talebesi Toshihiko Izutsu’nun Hayatı Eserleri: Türklere ve İslam’a Bakışı

Rameş Rzayev
Erken Dönem Azerbaycan Maarifçiliğinde Kültürel Kimlik Algısı

Ramazan Erhan Güllü
Osmanlı Devleti’nde Azınlık Var mıydı? Osmanlı Devleti’nin Gayrimüslim Vatandaşlarının 19. Yüzyılda Değişen Hukuki Statüleri Hakkında Bir Değerlendirme

Aydın Ünsal & Seher Nur Sülkü
Bölgeler Arası Gelişmişlik Düzeylerinin Belirlenmesi ve Karşılaştırılması: Türkiye Örneği

Madiyar Yeleuov & Mirzahan Egamberdiyev
Ortaçağ Taraz’da Son Arkeolojik Kazılar Sonucunda Bulunan Sikkeler Üzerine Bir İnceleme

Halil Burak Sakal
Havza Yönetiminde Bölgesel Elektrik Ticareti Modeli: Aral ve Kura-Aras Havzaları Üzerine Bir Değerlendirme

Meryem Hakim
Yayın Değerlendirme / Book Reviews: Türk Dünyasının Bilgesi Abay Kunanbayoğlu (Abay Kunanbayoğlu the Wise Kazak of the Turkic World) (2020). Edited by Nergis Biray, Güljanat Kurmangaliyeva Ercilasun, Soner Sağlam. Ankara: Bengü Yayınları. 664 p.