Editörden


Değerli Okur,
 
Türk dünyasının sosyal bilimler alanındaki birikimlerini ortaya koymak, tarihi ve güncel sorunlarını bilimsel yaklaşımla ele almak amacıyla yayımlanmaya başlayan, uluslararası standartlara uygun hakemli bir dergi olan bilig dergisi, Kutadgu Bilig’den bu yana devam eden ve coğrafyamızın ortak değerlerini yansıtan, bilgiye ve bilime öncelik veren bir geleneği ihya ediyor.
 
Bu kıymetli vasıfları haiz bilig dergisinin 96’ncı sayısının “TBMM’nin 100. Yılı Özel Sayısı” olarak yayımını, aziz milletimize takdim etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum.
 
Milli iradenin tecelligâhı olan Meclisimiz, “kurtarıcı”, “kurucu” ve “gazi” sıfatlarını bir asırlık tarihindeki haklı ve gururlu mücadelesiyle kazanmıştır; dünyada bu sıfatların hepsine birden sahip tek meclistir ve bu emsalsiz özellikleriyle demokrasi ile milli iradenin tecellisi yönünden dünyaya örnek olmaya devam etmektedir. Meclisimizin bir asırlık tarihinin bilimsel temelde etraflıca araştırılması ve tahlili son derece önem arz etmektedir. bilig dergisinin bu konuya ciddi katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum.
 
Aziz milletimiz, uzun tarihi boyunca, bilime ve bilim insanlarına büyük kıymet ve önem vermiştir. Yusuf Has Hacib’in adıyla müsemma anıt eseri Kutadgu Bilig, aziz milletimizin bu yaklaşımının çok güzel bir tezahürüdür. Yusuf Has Hacib, anıt eserine Kutadgu Bilig, “Mutluluk Veren Bilgi” adını işte bu yaklaşım ile vermiştir.
 
Yusuf Has Hacib’in Kutadgu Bilig’de; “Erdem, akıl ve bilgi gerekli / Dünyayı tutmak için uzatana elini” diyerek bundan yaklaşık 800 yıl önce yaptığı çağrı, bugün bilig dergisi ile yankı buluyor. Çok değerli bilim insanlarımız, bilig dergisinde yayımlanan bilimsel makale ve yayınlarıyla bilgi dünyamızı zenginleştiriyorlar. Türk dünyasını oluşturan yaklaşık 250 milyon soydaşımız arasındaki ortak tarihi ve kültürel değerlerin geliştirilmesine katkıda bulunuyorlar.
 
Kutadgu Bilig’de, “Başka bir topluluk da âlimlerdir / Onların ilmi halkın yolunu aydınlatır” der. Bilim insanlarımız yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor, bizler de bu yolda onların adımlarını kolaylaştırmak için gayret gösteriyoruz.
 
bilig dergisinin hazırlanmasında ve yayımlanmasında emeği geçenlere, sabır ve sebatla çalışanlara müteşekkirim; kültür dünyamıza sunduğu katkıların devamını diliyor, gelecek nesillere rehber olmasını temenni ediyorum.
 
Prof. Dr. Mustafa Şentop
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı