Yayın Değerlendirme / Book Reviews: Akalın, Şükrü Halûk. Türk İşaret Dili Tarihi. TDK Yayınları, 2023.


Yayın Değerlendirme / Book Reviews: Akalın, Şükrü Halûk. Türk İşaret Dili Tarihi. TDK Yayınları, 2023.


Zeynep Tözluyurt


ÖZET
Bu yazıda Türk İşaret Dili Tarihi isimli eserin yayın tanıtımı yapılacaktır.


ABSTRACT
In this article, the publication of the work titled History of Turkish Sign Language will be introduced.


ANAHTAR KELİMELER: İşaret Dili, Türk İşaret Dili


KEYWORDS: Sign Language, Turkish Sign Language


DOI :  [PDF]