Kıbrıs Türklerinin Kıbrıs’ta İki Devletli Çözüm Konusundaki Pozisyonunun Gerekçeleri


The Rationale of Turkish Cypriot Position on Two-State Solution in Cyprus


Hüseyin Işıksal


ÖZET
Bu makale, Kıbrıs’ta iki devletli çözüme ilişkin yeni Kıbrıs Türk pozisyonunun gerekçelerini incelemektedir. Makale, birbiriyle ilişikli üç bölümden oluşmaktadır. Öncelikle, Kıbrıslı Türklerin uluslararası hukuka göre kendi kaderini tayin etme hakkına sahip bir halk olup olmadığı tartışılmıştır. İkinci bölümde, Kıbrıs Türk halkını kendi kaderini tayin hakkını kullanmaya iten nedenler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin devlet olmanın şartlarını yerine getirip getirmediği tartışmasıyla birlikte değerlendirilmiştir. Önceki bölümlerde yapılan tartışmalara uygun olarak, son bölümde Kıbrıs’ta iki devletli çözüme ilişkin Kıbrıs Türk tarafının duruşu detaylı bir şekilde incelenmiştir. Kısaca, Kıbrıslı Türklerin devlet olmanın tüm niteliklerine ve Kıbrıs Rum tarafının şu anda kullanmakta olduğu haklara ve statüye sahip oldukları öne sürülmüştür. Bu nedenle, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilerek haklarının yeniden tesis edilmesi, Kıbrıs’ta adil ve sürdürülebilir bir çözüm için gereklidir.


ABSTRACT
This article examines the rationale behind the Turkish Cypriot position on the Two-State solution in Cyprus. The analysis consists of three interrelated parts. Initially, the question of whether Turkish Cypriots are entitled to ‘peoplehood’ that can exercise the right of self-determination according to international law is discussed. This is followed by evaluating the reasons driving the Turkish Cypriot side to exercise the right of self-determination and whether Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC) fulfills the criteria for statehood. In accordance with arguments carried out in the previous sections, the final part delves into the reasons for the Turkish Cypriot position on the Two-State solution in Cyprus in detail. It is argued that Turkish Cypriot people possess all of the attributes of statehood and are entitled to the same rights and status as the Greek Cypriot side currently exercises. Therefore, reinstating Turkish Cypriot people’s rights by reaffirming their sovereign equality and equal international status is necessary for a just and sustainable settlement in Cyprus.


ANAHTAR KELİMELER: KKTC, Kıbrıs, iki devletli çözüm, self-determinasyon, tanınma, halk olma hakkı.


KEYWORDS: TRNC, Cyprus, Two-State solution, self-determination, recognition, peoplehood.


DOI :  [PDF]