Abdiraşidov, Zaynabidin. İsmail Gaspıralı ve XX. Yüzyılın Başlarında Türkistan (Temaslar–İlişkiler–Tesir). Çev. Hatice Kerimoğlu. Selenge Yayınları, 2022.


Abdiraşidov, Zaynabidin. İsmail Gaspıralı ve XX. Yüzyılın Başlarında Türkistan (Temaslar–İlişkiler–Tesir). Çev. Hatice Kerimoğlu. Selenge Yayınları, 2022.


Ahmet Özkan


ÖZET
Abdiraşidov, Zaynabidin. İsmail Gaspıralı ve XX. Yüzyılın Başlarında Türkistan (Temaslar–İlişkiler–Tesir). Çeviren: Hatice Kerimoğlu. Selenge Yayınları.* 2022, 344 s.


ABSTRACT
Abdiraşidov, Zaynabidin. İsmail Gaspıralı ve XX. Yüzyılın Başlarında Türkistan (Temaslar–İlişkiler–Tesir). Çeviren: Hatice Kerimoğlu. Selenge Yayınları.* 2022, 344 s.


ANAHTAR KELİMELER: İsmail Gaspıralı, Türkistan, Ceditçilik


KEYWORDS: İsmail Gaspıralı, Türkistan, Ceditçilik


DOI :  [PDF]