Bölgesel Kaos Ortasında Türkiye’nin Kuzey Suriye ve Irak’a Yönelik Güvenlik Politikası (2011-2019)


Turkey’s Security Policy towards Northern Syria and Iraq amid Regional Chaos (2011-2019)


Sayyad Sadri Alibabalu


ÖZET
Bu çalışma, Türkiye’nin Irak ve Kuzey Suriye’ye yönelik politikalarını bölgesel jeopolitik rekabet bağlamında açıklamaya çalışmaktadır. Araştırma ilk olarak Türkiye, İran ve Suudi Arabistan’ın rolünü dikkate alarak Ortadoğu’daki bölgesel rekabet yapısını açıklamaktadır. İkinci aşamada, çalışma, bölgesel aktörlerin stratejik hedeflerini açıklayarak, Türkiye’nin Suriye ve Irak’taki askeri ve siyasi angajmanlarının arkasındaki stratejik rasyonalite mantığını bağlamsallaştırmaktadır. Son olarak araştırma, Türkiye’nin Suriye krizini çözme stratejisini incelemektedir. Bu dönemde Türkiye'nin karşılaştığı en önemli tehditlerden biri, ABD’nin IŞİD’e karşı terörle mücadele politikasının kritik bileşeni haline gelen PKK terör örgütünün Suriye kolu YPG’nin ortaya çıkması olmuştur. Suriye ve ardından Irak’taki krizlerin derinleşmesi ve 2016’da Türkiye’de yaşanan başarısız askeri darbe girişimiyle birlikte hükümet stratejisini değiştirerek, Suriye krizinde en etkili oyunculardan biri olarak kendini yeniden konumlandırdı. Araştırmanın genel değerlendirmesi, Türkiye’nin kuzey Suriye ve Irak’ta ortaya çıkan tehditleri çifte sütunlu bir politika izleyerek ve Batılı koalisyonundan uzaklaşarak diplomatik ve özellikle sert güç kapasiteleriyle yöneterek, Suriye krizinin çözümünde bir kutup haline geldiği yönündedir.


ABSTRACT
This study seeks to explain Turkey’s policies towards Iraq and Northern Syria in the context of regional geopolitical competition. The paper first explains the structure of the regional competitive system in the Middle East by taking into consideration the role and impact of Turkey, Iran and Saudi Arabia. Secondly, by focusing on the strategic goals of the regional actors, the paper contextualizes the logic of strategic rationality behind Turkey’s military and political engagements in Syria and Iraq. Finally, the research is addressing Turkey’s strategy for settling the Syrian crisis. One of the most important threats against Turkey during this period has been the emergence of the YPG, the Syrian offshoot of the PKK terrorist organization, which became the central component of the counter-terrorism policy of the US against ISIS. With the deepening of the crises in Syria and then in Iraq, as well as the failed military coup in Turkey in 2016, the government has changed its strategy and has consolidated itself as one of the most effective players in the Syrian crisis. The overall assessment of this research is that Turkey has managed the emerged threats in northern Syria and Iraq by pursuing a twin pillar policy and relying on diplomatic and especially hard power capacities and eventually, has become a pole in resolving the Syrian crisis since 2016 when gradually moved away from the Western coalition.


ANAHTAR KELİMELER: Türkiye, uluslararası sistem, bölgesel kaos, Irak, Suriye


KEYWORDS: Turkey, international system, regional chaos, Iraq, Syria.


DOI :  [PDF]