Rus Basınında TBMM’nin Açılış Süreci


The Establishment of the GNAT in the Russian Press


Okan Yeşilot & Abdrasul İsakov


ÖZET
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), kuruluşunun 100. yıldönümünü kutluyor. TBMM’nin açılış süreciyle ilgili konular bu bakımdan daha da anlamlıdır. Bu sürecin Rus basınında nasıl yansıtıldığı konusu ise şimdiye dek pek ele alınmamıştır. Özellikle Bolşevik Rus basını, Anadolu’da yürütülen milli mücadeleyi Türk Bolşeviklerinin emperyalizme karşı mücadelesi olarak görmek ve yansıtmak istediği için Anadolu’daki gelişmeleri yakinen takip etmiştir. Bu çalışmada, 1919-20 yılları arasında Rus basınında TBMM ile doğrudan veya dolaylı ilgisi olan önemli haberler ve bilgiler kronolojik olarak aktarılmaya ve Bolşeviklerin gözünde TBMM’nin ne ifade ettiği yansıtılmaya çalışılmıştır.


ABSTRACT
The Grand National Assembly of Turkey (GNAT) is celebrating its 100th anniversary. Therefore, it is beneficial to clarify the details of the establishment of the GNAT. The issue of how the establishment of the GNAT was reflected in the Russian press has not been investigated so far. The Bolshevik Russian press closely followed the developments in Anatolia as they wanted to see the national campaign in Anatolia as the struggle of the “Turkish Bolsheviks” against imperialism. In this study, we have tried to collect the information directly or indirectly related to the GNAT in the Russian press between 1919-1922 chronologically and to reflect what the GNAT meant for the Bolsheviks.


ANAHTAR KELİMELER: Rus basını, TBMM, Mustafa Kemal, Milli Mücadele, Ankara.


KEYWORDS: Russian Press, GNAT, Mustafa Kemal, National Campaign, Ankara.


DOI :  [PDF]