Yayın Değerlendirme / Book Reviews: Hülya Taflı Düzgün (2019). Ortaçağ’da Anadolu’dan İngiltere’ye: Antakya’nın Şarkısı’nda Türkler. Ankara: Siyasal Kitabevi.


Yayın Değerlendirme / Book Reviews: Hülya Taflı Düzgün (2019). Ortaçağ’da Anadolu’dan İngiltere’ye: Antakya’nın Şarkısı’nda Türkler. Ankara: Siyasal Kitabevi.


Gülbadi Alan
[PDF]