Yayın Değerlendirme / Book Reviews: Yagub Mahmudov (2019). Azerbaycan Diplomasisi, Akkoyunlu ve Safevi Devletlerinin Avrupa Ülkeleri ile Münasebetleri (XV-XVII. Yüzyıllar). Çev. Sebahattin Şimşir. Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi Yay.


Yayın Değerlendirme / Book Reviews: Yagub Mahmudov (2019). Azerbaycan Diplomasisi, Akkoyunlu ve Safevi Devletlerinin Avrupa Ülkeleri ile Münasebetleri (XV-XVII. Yüzyıllar). Çev. Sebahattin Şimşir. Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi Yay.


Samet Zenginoğlu
[PDF]