Kırgızcada “Bar” Sözcüğünün İşlevsel- Semantik Özellikleri


The Functional-Semantic Features of Word “Bar” in Kyrgyz Language


Burul Sagınbayeva & Mirzat Rakımbek Uulu

DOI :  [PDF]