Türkiye’de Telekomünikasyon Altyapısı ve Ekonomik Büyüme


Telecommunication Infrastructure and Economic Growth in Turkey


Derya Hekim Yılmaz & Işın Kırışkan

DOI :  [PDF]