Türkiye’nin Yaratıcı Şehirleri


Turkey’s Creative Cities


Ülkühan Bike Esen & Özlem Atay

DOI :  [PDF]