Türkiye’nin Demokratikleşme Sürecinde Bürokrasinin Rolü:Tek-Parti Dönemi ve Çok-Partili Sisteme Geçiş


The Role of Bureaucracy in Turkey’s Democratization Process: One-Party Period and Transition to Multi-Party System


Harun Kırılmaz

DOI :  [PDF]