İSTANBUL'DA BUHARALI BİR NAKŞİ ŞEYHİ: SEYYİD EMİR BUHARİ VE TÜRKÇE ŞİİRLERİ


İSTANBUL'DA BUHARALI BİR NAKŞİ ŞEYHİ: SEYYİD EMİR BUHARİ VE TÜRKÇE ŞİİRLERİ


Cemal Kurnaz & Mustafa Tatçı
[PDF]