ESKİ OĞUZ MİTLERİNİN FELSEFİ BOYUTU


ESKİ OĞUZ MİTLERİNİN FELSEFİ BOYUTU


Yusuf HÜSEYİNOV (Azeri Türkçesinden Aktaran. Zülfiye VELİBEYLİ)
[PDF]