"ŞÈRUR" SÖZÜNÜN ETİMOLOJİSİ HAKKINDA


"ŞÈRUR" SÖZÜNÜN ETİMOLOJİSİ HAKKINDA


Akif İMANOV (Azeri Türkçesinden Aktaran: Zülfiye VELİBEYLİ)
[PDF]