KİTABI AKINLARIN ESERLRİNİN FOLKLORLA İLİŞKİSİ VE KENDİLERİNE HAS ÖZELLİKLERİ


KİTABI AKINLARIN ESERLRİNİN FOLKLORLA İLİŞKİSİ VE KENDİLERİNE HAS ÖZELLİKLERİ


J. KAMALOVA (Kazak Türkçesinden Aktaran: Banu MUKAYEVA- Hilal O. ARSLAN)
[PDF]