KAZAKİSTAN'IN ETNİK YAPISININ BAZI DEMOGRAFİK, POLİTİK VE SOSYOPSİKOLOJİK GÖRÜNTÜLERİ


SOME DEMOGRAPHICAL, POLITICAL AND SOCIOPSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE ETHNICAL STRUCTURE OF KAZAKHSTAN


Yakup DELİÖMEROĞLU
[PDF]