FERİDÜDDİN ATTÂR’IN PENDNÂMESİNİN TÜRK EDEBİYATINA ETKİSİ VE ZAİFÎ’NİN BUSTÂN-I NASÂYIHI İLE KARŞILAŞTIRILMASI


THE INFLUENCE OF FERİDÜDDİN ATTAR’S PENDNAME ON TURKISH LITERATURE AND ITS COMPARISON WITH ZAİFÎ’S BUSTAN-I NASAYIH


Abdulhakim KOÇİN
[PDF]