AVUSTURYALI TÜRKOLOG HERBERT JANSKY’NİN “LEHRBUCH DER TÜRKİSCHEN SPRACHE” ADLI ESERİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM


A CRITICAL APPROACH TO "LEHRBUCH DER TÜRKİSCHEN SPRACHE" BY AUSTRIAN TURKOLOGIST HERBERT JANSKY


M. Sani ADIGÜZEL
[PDF]