BİYOGRAFİ KAYNAKLARINDA ŞEHİR, KÜLTÜR İLİŞKİSİ VE BUNUN KINALIZADE HASAN ÇELEBİ TEZKİRESİ'NDE GÖRÜNÜŞÜ


THE RELATIONSHIP BETWEEN THE CITY AND CULTURE İN BIOGRAPHICAL REFERENCES AND ITS REFLECTION ON THE TEZKIREH OF KINALÎ ZADEH HASAN CHELEBI


Aysun EYDURAN
[PDF]