ARZU İLE KAMBER DESTANININ VARYANTLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME


A SURVEY ON VARIANTS OF "ARZU AND KAMBER" EPIC


Amangül DURDIYEVA
[PDF]