İdil-Ural ve Batı Kazakistan’daki Milli Hareketlerin Özellikleri (19 yy./m sonu - 20. yy.ın başı)


Peculiarities of the Volga-Ural And West Kazakhstan National Movement (the end of XIXth c. - early XXth c.)


Sultangalieva G. S.
[PDF]