Kâşgarlı Mahmud’un Yurdu, Hayatı ve Mezarı Hakkında


On the Life, Grave and Hometown of Mahmut of Kâşgar


İbrahim MUTİY - Mirsultan OSMANOV (Çeviren: Hülya KASAPOĞLU ÇENGEL)
[PDF]