Yayın Değerlendirme / Book Reviews Fikret Turan (Hazırlayan), Eski Oğuzca Sözlük Bahşayiş Lügati. İstanbul 2001: BAY.


Yayın Değerlendirme / Book Reviews Fikret Turan (Hazırlayan), Eski Oğuzca Sözlük Bahşayiş Lügati. İstanbul 2001: BAY.


Mustafa DURMUŞ
[PDF]