Yayın Değerlendirme / Book Reviews Hazırlayanlar, Mustafa İsen vd. (Hazırlayanlar), Şair Tezkireleri, Grafiker Yayıncılık, Ankara, 2002.


Yayın Değerlendirme / Book Reviews Hazırlayanlar, Mustafa İsen vd. (Hazırlayanlar), Şair Tezkireleri, Grafiker Yayıncılık, Ankara, 2002.


Tuba Işınsu DURMUŞ
[PDF]