Timur'un Toktamış Üzerine Seferleri ve Altın Orda'nın Yıkılması Meselesi


Timur's Campaigns Against Tokhtamysh and the Fail of the Golden Horde


Hayrunnisa ALAN AKBIYIK
[PDF]