Yayın Değerlendirme / Book ReviewsMenderes Coşkun, Manzum ve Mensur Osmanlı Hac Seyahatnameleri ve Nâbî'nin Tuhfetü'l- Harameyn'i, Kültür Bakanlığı Yayınlan, Ankara 2002, XVI+360 sayfa.


Yayın Değerlendirme / Book ReviewsMenderes Coşkun, Manzum ve Mensur Osmanlı Hac Seyahatnameleri ve Nâbî'nin Tuhfetü'l- Harameyn'i, Kültür Bakanlığı Yayınlan, Ankara 2002, XVI+360 sayfa.


Adnan ŞİMŞEK
[PDF]