Güney Sibirya Türkçesinde Adlar ve Sıfatlar


Nouns and Adjectives in South Siberian Turkic


Prof. Dr. Lars JOHANSON (Çev. Arş.Gör. Sema ASLAN)
[PDF]