Türk Lehçeleri Arasında Kelime Eş Değerliği


Lexical Equivalence Between the Turkic Languages


Mustafa UĞURLU
[PDF]