Acaralıların Siyasi Özerklik Hakkının Süjesi Haline Gelmeleri ve Türkiye’nin Bu Sürece Etkisi


The Development of Becoming The Subjects of The Right of Political Autonomy of Adzharians and Turkey’s Influence on It


Fahrettin MURTAZAOĞLU
[PDF]