Türkiye - Kazakistan Arasındaki Ticari-Ekonomik İlişkiler, Türk Müteşebbislerinin Bu Ülkede Yaptıkları Yatırımların Boyutu ve Karşılaştıkları Sorunlar


The Scope of Economic Relation Between Turkey and Kazakstan, Turkısh Entrepeneurs’ Investment in Kazakhstan and Major Problems they Face


Nihat BATMAZ
[PDF]