Eski Bir Bahçenin Yeniden Düzenlenişi ya da Fuzûlî’nin Hikaye-i Leylâ ve Mecnun’u Sunuşu


The Arrangement of an Old Garden, or Introduction of ‘Leyla and Mecnun’ by Fuzuli


Alpay Doğan YILDIZ
[PDF]