Yayın Değerlendirme / Book Reviews Mert, Hamdi (2004), Yeniden Doğan Kıpçak. İstvan Mandoky Kongur, Kıpçak/Türk Asıllı Macar Türkolog, Ankara: Yeni Avrasya Yayınları.


Yayın Değerlendirme / Book Reviews Mert, Hamdi (2004), Yeniden Doğan Kıpçak. İstvan Mandoky Kongur, Kıpçak/Türk Asıllı Macar Türkolog, Ankara: Yeni Avrasya Yayınları.


Nurettin Demir
[PDF]