Yayın Değerlendirme / Book ReviewsTalat Tekin, Makaleler1, Altayistik (Yay. Hazırlayanlar: Emine YILMAZ- Nurettin DEMİR), Grafiker Yayıncılık:11, Araştırma İnceleme Dizisi: 5, Ankara 2003, XVI + 384 s.


Yayın Değerlendirme / Book ReviewsTalat Tekin, Makaleler1, Altayistik (Yay. Hazırlayanlar: Emine YILMAZ- Nurettin DEMİR), Grafiker Yayıncılık:11, Araştırma İnceleme Dizisi: 5, Ankara 2003, XVI + 384 s.


Süer EKER
[PDF]