Altay Kahramanlık Destanındaki Kadın İsimlerinin Dil Bakımından Tahlili


A Linguistic Analysis of Women’s Names in Altai Heroism Legend


N.N. TIDIKOVA Rusçadan çev. Hanzâde GÜZELOVA
[PDF]